Informasjon fra kommunen

Informasjon fra kommunen

Vi har mottatt følgende infoskriv om idrettsaktivitet og idrettsanlegg i forbindelse med koronautbruddet fra Larvik kommune.


Infoskriv om idrettsaktivitet og idrettsanlegg i forbindelse med koronautbruddet

Det har innkommet spørsmål om hvordan kommunen forholder seg til lokale forhold om idrettsaktivitet i/på idrettsanlegg. Som en følge av dette har idrettsavdelingen og idrettsrådet i samarbeid utarbeidet dette infoskrivet med den hensikt å få til en felles holdning med lag og foreninger.

Helse-og omsorgsdepartementet sin forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) legges til grunn. § 13 b) og § 14 c) er det som berører vårt område, se https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/%C2%A713

Frem til 13.aprilvil alle innendørs idrettsanlegg (gym-, idrett og svømmehaller samt garderober) fortsatt være stengt. Utendørsanlegg (kunstgressbaner og ballbingerm.fl.) for egenaktivitetkan benyttes og i henhold til gjeldende anbefalingerom:

  • trene alene eller i gruppe påmaks 5 personer
  • holde 2 meter avstand til andre
  • utstyr kan ikke deles, dvs. ikke ta på samme baller, treningsapparater m.m.
  • barn og unge må ha med en ansvarlig voksen

Kommunen vil fortsatt ha låste mål på egne kunstgressbaner, og oppfordere også andre å gjøre tilsvarende. Dette er fordiberøring av målved flytting kan være en mulig smittekilde.

Når det gjelder organiserte aktiviteter så kom departementet med ny veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet 1. april. Vi oppfordrer alle lag og foreninger om å følge denne, se https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veiledning-og-anbefalinger-om-idrettsaktivitet

Som det fremgår i veiledningen, så vil Norges idrettsforbund utarbeide et felles sett med kjøreregler som skal legges til grunn for alle idrettene. Vi oppfordrer derfor alle lag og foreninger om å sette seg inn i disse reglene og informere undergrupper og det enkelte lag-trenere.

Dersom dere har ev. spørsmål som gjelder lokale forhold tilknyttet idrettsaktiviteter eller anlegg, så kan disse sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Med dette ønsker vi fortsatt et godt samarbeid ikampen mot koronaviruset!

Larvik 2.april 2020

Med vennlig hilsen

Kjetil Lundeberg - Idrettssjef Larvik kommune

Ann-Kristin Aanstad - Leder Larvik idrettsråd


© 2021 Halsen Idrettsforening | Bergeskogen idrettspark | 3260 Larvik | post@halsenif.no