Den gamle kunstgressbanen

Vår eldste kunstgressbane ble åpnet i 2002, og var den første kunstgressbanen i Larvik.

«Gamlebanen» er en fullverdig 11-bane på 100 x 64 m, åtte meter kortere og fire meter smalere enn den nye banen.

Banen brukes i hovedsak til trening.