Kontingent og treningsavgift

Alle som spiller fotball eller håndball i Halsen IF er automatisk medlem av hovedforeningen. Som medlem i Halsen IF betaler du årskontigent til hovedforeningen fra året du fyller 8 år og treningsavgift til de respektive undergruppene. Kontingenten til hovedforeningen er i 2017 fastsatt til kr 950,- per år. Hovedforeningen sender ut sin kontingent i mars/april. Treningsavgiften til fotballen er progressiv i forhold til alder. Fotballen sender ut treningsavgiften i mai/juni. For de eldste lagene (merket * under) er avgiften delt i to terminer hvor høsttermin blir sendt ut i august/september. Fotballgruppa          Beløp Gutter og jenter 5      900 Gutter og jenter 6      900 Gutter og jenter 7   1.100 Gutter og jenter 8   1.200 Gutter og jenter 9   1.200 Gutter og jenter 10 1.200 Gutter og jenter 11 1.300 Gutter og jenter 12 1.300 Gutter og jenter 13 1.400 Gutter og jenter 14 1.400 Guttelag              * 1.900 Junior                 * 1.900 Senior                * 2.600     * Deles i 2 - en vår- og en høsttermin