Håndballen åpner for utendørs lagaktivitet for spillere under 20 år. Vi følger kommunen sine retningslinjer:

Utendørs og under 20 år:
Aktivitetstilbud som ikke har faste deltakere, må overholde 1 meter avstand til enhver tid.

Aktivitetstilbud med faste deltakere (eks. idrettslag/gruppe) kan gjennomføre utendørs aktivitet uten krav om 1 meter når personene er under 20 år.


© 2022 Halsen Idrettsforening | Bergeskogen idrettspark | 3260 Larvik | post@halsenif.no